การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 3/2556

นายกิตติพงษ์ พุ่มโภชนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง Energy Saving in Electro-Hydraulic System Using Impedance Sensing

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ในงานประชุม 2013 3rd International Conference on Electric and Electronics   (EEIC) 2013).

จัดโดย Information Engineering Research Institute (IERI) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน โดยมีมติที่ประชุม   อนุมัติเงินจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 35,000 บาท


 นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 2/2556

ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ

เรื่อง Important Factors Influence Social Responsibility of Resort Business in Hua Hin,Prachuop Khiri Khon,Thailand.

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุม International Journal of Arts and Sciences Conference จัดโดย International journal of Arts and Science ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ณ เมืองชวลบวก ประเทศออสเตรีย

ผศ.ดร.อนงค์ รุ่งสุ

เรื่อง CSR Activities of Multinational Corporation in Thailand

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในงานประชุม International Conference of Strategic Business Management (ICSBM-2013) จัดโดย International Society of Universal Research (Eyesource) ร่วมกับ world Academy of Research and Publication (WARP) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556 ณ Hotel Royal, Jalan Walter Grenier ประเทศมาเลเซีย

Leave a reply