ระบบ NRMS

             ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
NRMS National Research Management System


1. การเข้าสู่ระบบ http://www.nrms.go.th/

2. นักวิจัยสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password เดียวกับที่ใช้ระบบ NRPM

3. ปัจจุบันระบบใช้สำหรับส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2559 และทุนมุ่งเป้า ประจำปี 2558

4. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบสำหรับนักวิจัย

5. ดูรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการงบประมาณเงินแผ่นดิน 2559

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณญานิศา โพธิ์ไพชยนต์

โทร. 2425

Leave a reply