สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561
เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  http://academics.trf.or.th/academic_index.aspx
ติดต่อสอบถาม
 • » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
  • โทร : 0 2278 8260  e-mail : siripat@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8255  e-mail : kanchanit@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8256  e-mail : paemala@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8249  e-mail : varisara@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8389  e-mail : sutasinee@trf.or.th
 • » ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)
  • โทร : 0 2278 8253  e-mail : chonnapa@trf.or.th
   โทร : 0 2278 8254  e-mail : saengpetch@trf.or.th
 • » ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
  • โทร : 0 2278 8252  e-mail : sujaree@trf.or.th

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานได้ที่
e-mail : webmaster@trf.or.th หรือ โทร 02-298-0460