สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/60

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนดังนี้

  1. ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ระดับปริญญาเอก ดาวน์โหลดโครงการฯ
  2. ทุน นักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF ดาวน์โหลดโครงการฯ
  3. ทุน เสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF ดาวน์โหลดโครงการฯ

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02 278 8226, 02 278 8200 ต่อ 8369,8351,8352 และ 8353

โทรสาร 02 298 0452