ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) ” Rice Bran Oil Application:Pharma-Cosmetics,utraceuticals&Foods” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://icrbo2017.nu.ac.th/

คณะเกษตรศาสตร์

โทร. 055 962809

โทรสาร 055 962743