ขอเชิญเข้าร่วมประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม The Second International Conference on Current Issues of Languages,Dialects and Linguistics  ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Ahwaz

เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ  ด้านภาษา นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ อาหรับและเปอร์เซีย รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษาไทย และภาษาถิ่นของไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.llld.ir/en/

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้จัดการประชุม Dr.Seyed hossein Fazeli

+98 916 7765914

E-mail : fazeli78@yahoo.com