สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award

สกว. ได้จัดให้มีรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award  สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่สร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน Thailand 4.0 โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและมอบโล่เกียรติยศ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญเสนอชื่อเข้าคัดเลือกรางวัล ทาง https://goo.gl/forms/UuwA0kxX3TGUS0023  ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัครรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณ พัชรี สุขสมัย โทร. 02 441 6060