ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail: conference2018@dpu.ac.th  กำหนดส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ http://www.dpu.ac.th/conference2018/

สอบถามรายละเอียด

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทรศัพท์ 02 954 7300 ต่อ 609,237,113

E-mail: conference2018@dpu.ac.th