ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 (The 6th Thailand International Nanotechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “From Frontier Research to International and Commercialization” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งผลงานได้ที่ http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/  ปิดรับบทความ 22 สิงหาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 117 6598

โทรสาร 02 117 6701