ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ. ศ. 2561 ณ โรงแรม พีเอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจในสถาบัน สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โดยทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสาร ระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุทัศน ์แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคม ฝ่ายอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com .

facebook : www.facebook.com/arm.red.94