ศจย.ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ ปี2561-2562

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ. 2561-2562 โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที 31 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trc.or.th/ เมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

ดาวน์โหลดประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ