ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

วช.กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน” มีกำหนดจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียน

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.thailandresearchexpo2019.com/conference/main ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่ ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ

กองมาตรฐานการวิจัย

โทร 02 561 2445 ต่อ 603,610

โทรสาร 025799202