ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Development Institute; FIRDI) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและความอัจฉริยะของประเทศและได้รับเกียรติจาก Keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆได้แก่

1. Food processing, Food engineering, Food packaging และ Smart Farm

2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry  และBiotechnology

3. Function foods และ nutrition

4. Nutraceuticals และ herb products

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisf.rmutt.ac.th/

ปิดรับบทความ 30 เมษายน 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 549 4150 หรือ 0 2549 4164

โทรสาร 02 577 5046