ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนจากโครงการชุมชนไม้มีค่า

วช.เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2194  ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 22 เมษายน 2562

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร. 02 561 2445 ต่อ 412-413 (พรรนิดา/เกศรา)

โทรสาร 02 579 2284

อีเมล pannida.s@nrct.go.th